בטלפון

משרד: 02-6338929

קו חרום: 1-800-292-333

באימייל

בדואר

בת מלך

ת.ד. 23023,ירושלים 9123011 

בת מלך קנדה

336 Spadina Road, Unit 1103, Toronto M5R 2V8

ידידי בת מלך ארה"ב

144 Enclave Boulevard, Lakewood, NJ 08701

בת מלך אנגליה

6 Braystan Gardens, Gatley, Cheadle, Cheshire SK8 4NU

ברשתות החברתיות