בטלפון

משרד: 02-6338929

קו חרום: 1-800-292-333

באימייל

בדואר

בת מלך

ת.ד. 23023,ירושלים 9123011 

בת מלך קנדה

221 Strathallan Wood, Toronto, ,Ontario M5N 1T5 

ידידי בת מלך ארה"ב

5511-11th Ave, Brooklyn N.Y. 11219

בת מלך אנגליה

Mrs. T Nager 1 Cornwood Close Manchester M8 9DJ

ברשתות החברתיות

סגירת תפריט