בטלפון

משרד: 02-6338929

קו חרום: 1-800-292-333

באימייל

בדואר

בת מלך

ת.ד. 23023,ירושלים 9123011 

בת מלך קנדה

221 Strathallan Wood, Toronto, ,Ontario M5N 1T5 

ידידי בת מלך ארה"ב

144 Enclave Boulevard, Lakewood, NJ 08701

בת מלך אנגליה

Mrs. T Nager 1 Cornwood Close Manchester M8 9DJ

ברשתות החברתיות

סגירת תפריט