דירות מעבר

לעיתים, נשים אינן מוכנות מבחינה טכנית או רגשית, לעבור היישר מהמקלט לחיים עצמאיים. על מנת לאפשר לנשים יציאה מהירה מהמקלט לחיים עצמאיים, מפעילה ‘בת מלך’ מספר ‘דירות מעבר’. דירות אלה מעניקות לנשים תמיכה צמודה מחד וניהול חיים עצמאיים מאידך. הדירות ממוקמות בסמוך למקלט כדי שהילדים יוכלו להישאר באותם מוסדות לימוד וליהנות מהפעילויות במקלט. הנשים והילדים ממשיכים לקבל טיפול וסיוע משפטי מהצוות בזמן שהותם בדירות המעבר. לכל אישה מותאמת תוכנית אישית ייחודית, המספקת ליווי והדרכה בכל צעד בדרך לחיים עצמאיים. באמצעות תוכנית מפורטת עם יעדים ומטרות. כך, האישה מקבלת תמונת מצב מדויקת על ההתקדמות שלה ויכולה לכוון את עצמה בצורה טובה יותר.

תעסוקה והכשרה מקצועית:

למרות שהאישה לא נדרשת לשלם עבור הדירה, אנו מעודדים את הנשים למצוא עבודה ולפרנס את עצמן וכך להשתלב בחברה ובקהילה. לעיתים קרובות אנו מפנים את האישה ללימודי מקצוע בהתאם לכישוריה, ומשתתפים איתה במימון הלימודים. התמיכה בהכשרה מקצועית לנשים ניתנת תודות לקרן מיוחדת ע"ש ורד גלבר ז"ל.

תרומתכם הנדיבה תעזור לתמוך במעבר לחיים עצמאיים

תרומה באמצעות טופס מאובטח בתקן PCI