עליזה בלוך, הגיעה לביקור באחד המקלטים

עליזה בלוך, שעשתה בבחירות המוניציפליות האחרונות מהפכה משמעותית, הגיעה לביקור באחד ממקלטי בת מלך.

בלוך הגיעה ללמוד על עולמן של הנשים נפגעות האלימות במשפחה, על ההתמודדיות שלהן בתהליכי השיקום במקלט ומחוצה לו ועל הדרך להעלות למודעות את התופעה בדרך למיגורה.