מייסד ומנכ״ל בת מלך בטור מיוחד ל Ynet

למה נשים מגיעות למקלט? ולמה לא מרחיקים את הגבר האלים?

דיינים, זוהי בקשה להתערבות: בתי הדין הרבניים נלחמים ללא הרף להרחבת סמכותם ונגד הכרסום במעמדם, והנה ניתנה להם סמכות להנפיק צווי הרחקה לבעלים אלימים – אך הם נמנעים מלהשתמש בה. נשים דתיות וחרדיות שבכל זאת מעדיפות לפנות לערכאה הדתית, נותרות חסרות סעד מתאים.
עו”ד נח קורמן, מייסד ומנכ”ל בת מלך, בטור מיוחד ל Ynet.

סגירת תפריט