כללי אתיקה – פרויקט ״איתך״

מתנדבת / שגרירה יקרה
אנו מברכים על הצטרפותך כמתנדבת לתכנית השגרירות איתך מבית בת מלך.
כללי אתיקה ומתן שירות מכובד מקצועי והולם הינם אבני יסוד בעבודה רבת השנים של בת מלך בקהילה.
היותך שגרירת בת מלך מחייבת את קבלת הקוד האתי של בת מלך בעבודת קודש זו.

 1. סודיות מוחלטת, אינך רשאית לשתף אף אדם ללא רשות מפורשת ומוכחת ( בכתב או בדרך אחרת ) מאת האישה הפונה.
 2. אינך מטפלת מוסמכת ולכן אסור לך לטפל באישה, אלא רק להקשיב, לתמוך ולהפנות אותה לגורמים המקצועיים בבת מלך – יועצת רגשית או עורכת דין.
 3. אינך רשאית לשתף את פרטי המקרה גם ללא הזכרת פרטים מזהים ללא אישור מהאישה כנ”ל.
 4. הינך מתחייבת שלא לגבות מהאישה ישירות או בני משפחתה שום תשלום או תמורה. לא עבור הסיוע שאת נותנת לה וגם לא לתת לה שירות בתשלום או לעשות איתה עסקים אחרים למשל לתת לה שירות משפטי, טיפולי, קוסמטי או למכור לה משהו וכדו’.
 5. אינך רשאית לפנות לרבנים או לגורמים בקהילה בקשר לאישה או משפחתה ללא אישור מפורש מהאישה כנ”ל.
 6. אינך רשאית להפנות את האישה לטיפול או התייעצות לגורמים שאינם ברשימת המומלצים של בת מלך. או שקיבלת אישור האחראית בבת מלך.
 7. אינך רשאית להתראיין לתקשורת ולספר על פעילותך זו ללא אישור בת מלך.
 8. אינך רשאית לתת לאישה הפונה עצות הלכתיות. אלא להפנות את האישה אל הרבנים שלה ואם מבקשת המלצה על רב. אפשר לתת מהרשימה של בת מלך או בהתייעצות עם האחראית.
 9. הנך מתחייבת להשתתף בהכשרות והמפגשים התקופתיים של הפרוייקט, במידה ולא יכולת להשתתף, עליך להתעדכן מהאחראית על התוכן שנמסר.
 10. הנך מסכימה להתנדב למשימה זו למשך שנה לפחות.
 11. הנך מתחייבת לעדכן את האחראית מטעם בת מלך בהתאם להנחיות ולהתייעץ איתה במידת הצורך.
 12. בחרת מרצונך להתנדב ולשמש כשגרירה במיזם, אינך מקבלת שום תמורה, אינך מועסקת ובת מלך אינה מעסיקה שלך ואין בין בת מלך לבינך יחסי עובד מעביד בשום אופן.
סגירת תפריט